En nya dag för MEJÄ PÅ SVENSKA 9.3.2023 kl 18.30

09.02.2023

Käyttöbassetit rf ordnar tillsammans med Suomen Basset Hound-yhdistys rf en introduktionskväll i MEJÄ på svenska via TEAMS den 9.3.23 kl 18:30.

Kursledare är Minna-Lotta Kivinen

Anmälan till kayttobassetit@gmail.com senast den 6.3. Introduktionskvällen är gratis för medlemmar i Käyttöbassetit rf och Suomen Basset Hound-yhdistys rf. För icke-medlemmar är priset 10 euro.